NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) willen dat zoveel mogelijk Nederlands kunnen genieten van topsportevenementen. Daarom hebben zij de Nationale Topsportevenementen Strategie (2021-2030) ontwikkeld. 

 


De inhoudelijke uitgangspunten zijn geclusterd in drie hoofdlijnen. Deze lijnen richten zich op aparte aspecten, maar zijn intensief met elkaar verbonden en bedoeld om elkaar te versterken.

Hoofdlijn 1: het creëren van afstemming en samenhang

Het verspreiden van topsportevenementen over heel Nederland draagt bij aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van deze evenementen voor iedereen. Een grote verscheidenheid aan sporten zorgt bovendien ervoor dat iedereen een interessant topsportevenement kan bezoeken.  


Hoofdlijn 2: het bevorderen van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoorde evenementen

Evenementen zijn aantrekkelijk om te bezoeken als ze en op een maatschappelijk verantwoorde manier zijn georganiseerd. Denk hierbij aan:

  • optimale omstandigheden voor topsporters bieden zodat sporters kunnen inspireren door eerlijk, integer en zichtbaar te presteren;
  • efficiënt en effectief worden georganiseerd;
  • duurzaam en klimaatneutraal worden georganiseerd;
  • inclusief en toegankelijk zijn;
  • aandacht hebben voor de gezondheid en veiligheid van deelnemers, medewerkers en bezoekers.Hoofdlijn 3: het creëren van een podium voor maatschappelijke vraagstukken en het bedrijfsleven

Zo’n aantrekkelijk evenement met veel bezoekers is een prachtig podium voor gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zij kunnen een evenement gebruiken voor maatschappelijke of economische doeleinden. Zo kan een topsportevenement van grote maatschappelijke waarde zijn.

Om dat te bereiken is het essentieel dat sportbonden, gemeenten, provincies, het bedrijfsleven, rijksoverheid, media en maatschappelijke organisaties de handen ineenslaan. We kunnen de komende tien jaar een divers palet aan topsportevenementen neerzetten, als we intensief samenwerken en goed afstemmen met alle betrokken partijen.


NOC*NSF, VSG en VWS nemen gezamenlijk stappen die bijdragen aan de maatschappelijke waarde van topsportevenementen. Informatie over deze stappen is beschikbaar op deze site, of nog in ontwikkeling:

  • Samenwerking en kennisdeling via het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT).
  • Het ontwikkelen van een monitor en een dashboard om inzicht te krijgen in het aanbod en de maatschappelijke waarde van topsportevenementen.
  • Een onderzoeksprogramma opzetten dat zich richt op de maatschappelijke betekenis van topsportevenementen.
  • Maatschappelijk activatie programma ontwikkelen dat ingezet kan worden bij diverse topsportevenementen en een consistente maatschappelijke bijdrage levert.

Cookiemelding

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.