Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS)

Topsportevenementen brengen mensen samen. Als we topsportevenementen toegankelijker en aantrekkelijker maken voor bezoekers, vergroten we de inspirerende waarde van topsport.

Terug naar Algemeen

NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) willen dat zoveel mogelijk Nederlanders kunnen genieten van topsportevenementen. Daarom hebben zij de Nederlandse Topsportevenementen Strategie (2021-2030) ontwikkeld. 

De inhoudelijke uitgangspunten zijn geclusterd in drie hoofdlijnen. Deze lijnen richten zich op aparte aspecten, maar zijn intensief met elkaar verbonden en bedoeld om elkaar te versterken.

Hoofdlijn 1: het creëren van afstemming en samenhang

Het verspreiden van topsportevenementen over heel Nederland draagt bij aan de toegankelijkheid en bereikbaarheid van deze evenementen voor iedereen. Een grote verscheidenheid aan sporten zorgt er bovendien voor dat iedereen een voor zichzelf interessant topsportevenement kan bezoeken.

Hoofdlijn 2: het bevorderen van aantrekkelijke en maatschappelijk verantwoorde evenementen

Evenementen zijn aantrekkelijk om te bezoeken als ze op een maatschappelijk verantwoorde manier zijn georganiseerd. Denk hierbij aan:

  • optimale omstandigheden voor topsporters bieden zodat sporters kunnen inspireren door eerlijk, integer en zichtbaar te presteren;
  • efficiënt en effectief worden georganiseerd;
  • duurzaam en klimaatneutraal worden georganiseerd;
  • inclusief en toegankelijk zijn;
  • aandacht hebben voor de gezondheid en veiligheid van deelnemers, medewerkers en bezoekers.

Hoofdlijn 3: het creëren van een podium voor maatschappelijke vraagstukken en het bedrijfsleven

Zo’n aantrekkelijk evenement met veel bezoekers is een prachtig podium voor gemeenten, provincies, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Zij kunnen een evenement gebruiken voor maatschappelijke of economische doeleinden. Zo kan een topsportevenement van grote maatschappelijke waarde zijn.

Om dat te bereiken is het essentieel dat sportbonden, gemeenten, provincies, het bedrijfsleven, rijksoverheid, media en maatschappelijke organisaties de handen ineenslaan. We kunnen de komende tien jaar een divers palet aan topsportevenementen neerzetten, als we intensief samenwerken en goed afstemmen met alle betrokken partijen.

Routekaart 02

Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS)

NOC*NSF, VSG en VWS nemen gezamenlijk stappen die bijdragen aan de maatschappelijke waarde van topsportevenementen. Informatie over deze stappen is beschikbaar op deze site:

  • Samenwerking en kennisdeling via het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT).
  • Een monitor en een dashboard om inzicht te krijgen in het aanbod en de maatschappelijke waarde van topsportevenementen.
  • Een onderzoeksprogramma opzetten dat zich richt op de maatschappelijke betekenis van topsportevenementen.
  • Maatschappelijk activatieprogramma ontwikkelen dat ingezet kan worden bij diverse topsportevenementen en een consistente maatschappelijke bijdrage levert.