Thema's

Sportevenementen scoren hoog op bezoekerstevredenheid en leiden tot een gevoel van trots onder de bevolking (Nederlandse Sportraad, 2017). Bij actielijn twee uit de Nederlandse Topsportevenementen Strategie gaat het om de kwaliteit van de organisatie van alle topsportevenementen in Nederland op een hoog niveau te brengen, dan wel te houden. Topsportevenementen die aantrekkelijk zijn en maatschappelijk verantwoord worden georganiseerd, zijn inspirerend en waardevol voor de maatschappij. Naast het verbeteren van de aspecten die mensen waarderen, kan het beperken of voorkomen van negatieve aspecten die mogelijk met een topsportevenement gemoeid zijn, zoals matchfixing of doping, hier ook aan bijdragen.

In Nederland is al de nodige ervaring opgedaan met het organiseren van sportevenementen. De kwaliteit van sportevenementen in Nederland wordt over het algemeen als zeer hoog ervaren. Ook staan evenementen in Nederland er om bekend dat zij efficiënt georganiseerd worden. Vaak wordt in dat verband gesproken over de Dutch Approach: een efficiënt, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en duurzaam georganiseerd sportevenement met maximale economische en maatschappelijke impact (NLSportraad, 2019). Vanuit deelakkoord 6 wordt aan deze definitie toegevoegd dat het evenement er voor moet zorgen dat topsporters optimaal kunnen presteren (en daarmee inspireren). Daarnaast kan met het uitwerken van deze uitgangspunten de organisatie van evenementen worden ingezet als ‘export’-product op het internationaal sportplatform.

De komende jaren kunnen organisaties van topsportevenementen met onderstaande maatschappelijke waarden rekening houden. Met het realiseren van deze waarden zal het draagvlak en het bereik onder de bevolking worden vergroot. Het gaat hier potentieel om grote opgaven, vandaar dat we streven naar een groeimodel dat later met de betrokken partijen wordt uitgewerkt. Hieronder wordt richting gegeven aan welke aspecten kan worden gedacht bij het verhogen van de maatschappelijke waarde van topsportevenementen. Het kan worden gezien als een verdere uitwerking van de Dutch Approach.

In Nederland wordt er naar gestreefd dat topsportevenementen in de komende tien jaar:

  1. Optimale en veilige omstandigheden voor topsporters bieden. Sporters laten inspireren door eerlijk, integer en zichtbaar te presteren;
  2. Efficiënt en effectief worden georganiseerd;
  3. Duurzaam en klimaatneutraal worden georganiseerd;
  4. Inclusief en toegankelijk zijn;
  5. Aandacht hebben voor de gezondheid en veiligheid van deelnemers, medewerkers en bezoekers

Onderliggende pagina's geven meer inzicht in elk thema. 

Dutch Approach Case

The Dutch approach

Effectief, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en duurzaam