Efficiënt en effectief

Bij het organiseren van topsportevenementen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de lokale en regionale economie. Dit bevordert het draagvlak onder de bevolking en creëert ook een positief investeringsklimaat voor verschillende partijen.

Het komt vaak voor dat evenementen in concurrentie worden gegund. Dit vergroot de kans dat geïnteresseerde partijen tegen elkaar worden uitgespeeld. Door elkaar tijdig te informeren en goed af te stemmen, kan dit worden voorkomen.

Wat is de Modelaanpak Evenementen?

De Modelaanpak Evenementen is beschikbaar voor evenementenorganisatoren die hulp nodig hebben bij het organiseren van een internationaal topsportevenement.

De Modelaanpak Evenementen is een handboek voor het organiseren van sportevenementen, waarmee sportbonden en evenementorganisatoren op weg worden geholpen. Het handboek leidt de evenementenorganisator door het gehele proces van de ambitiefase tot en met de evaluatie na het evenement. Dit aan de hand van praktische voorbeelden, zoals best practices van eerder georganiseerde EK's en WK's, maar ook templates van haalbaarheidsonderzoeken, projectplannen, personeelsplannen en projectteams. Al deze voorbeelden zijn toe te passen op het eigen internationale topsportevenement. 

Modelaanpak Case 61

Modelaanpak Evenementen

Eerst denken, dan doen