Contact

Het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) is een initiatief van NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wie zijn wij?

Het CIT draagt bij aan het realiseren van een divers palet van in Nederland georganiseerde topsportevenementen om de maatschappelijke impact van topsport te vergroten.

Cit 3

Wie kunnen terecht bij het CIT?

Bij het organiseren van internationale topsportevenementen komt veel kijken. Iedereen – van initiatiefnemers tot en met bestuurders – kan met vragen, opmerkingen of ideeën contact opnemen met het CIT.