Inclusief

Een belangrijk doel uit het Sportakkoord is dat iedere Nederlander een leven lang plezier beleeft aan sporten en bewegen. Belemmeringen vanwege iemands leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, seksuele geaardheid of sociale positie moeten worden weggenomen. Aangepast sporten ruilen we in voor inclusief sporten en bewegen. Om dat te bereiken leggen we de focus op de fysieke en financiële toegankelijkheid van het topsportevenement en leggen we een link met het sociale domein.

Terug naar Thema overzicht
Inclusiecheck 01

Hoe inclusief is jouw topsportevenement?

Ga naar de Inclusiecheck

Niet iedereen voelt zich welkom in de sport. Om hier meer bewustwording voor te creëren is in opdracht van de alliantie ‘Sporten en bewegen voor iedereen’ en het ministerie van VWS de campagne ‘Welkom in de sport’ gestart. Een onderdeel van deze campagne is de ‘Inclusiecheck’. Aan de hand van deze test vind je uit hoe inclusief jouw club is. Daarnaast is dit ook te vertalen naar jouw eigen topsportevenement.


Routekaart 02

Routekaart voor toegankelijke topsportevenementen

Een goed toegankelijk topsportevenement levert winst op voor iedereen

Wat is ervoor nodig om een topsportevenement toegankelijk te maken voor mensen met een fysieke, zintuigelijke, psychische, verstandelijke en/of hoog sensitieve beperking? Het themanetwerk ‘Festivals en Evenementen’ van de Coalitie voor Inclusie heeft een routekaart voor toegankelijke festivals ontwikkeld. Dit kennisinstrument bevat de juiste handvaten zodat duidelijk is hoe organisatoren hun evenement toegankelijk kunnen maken en tegelijkertijd de benodigde creatieve vrijheid behouden.


Dopingautoriteit Case 63

Zelfscan voor toegankelijkheid van festivals of evenementen

Ga naar de zelfscan.

De zelfscan voor toegankelijkheid van festivals en evenementen is gebaseerd op de Routekaart voor Toegankelijke Festivals. Met deze zelfscan krijg je als organisator laagdrempelig inzicht in de toegankelijkheid van jouw festival of evenement. Ook geeft de zelfscan praktische tips over hoe je de toegankelijkheid kunt verbeteren. De zelfscan is bruikbaar voor organisatoren van kleine, middelgrote en grote evenementen en is binnen 5 minuten in te vullen. Na de scan kun je een rapport met jouw antwoorden en tips ontvangen.


Website Inclusief 04 04

Hoe maak ik mijn website toegankelijk voor iedereen?

Ga naar de website

Digitale voorzieningen spelen een grote rol in onze samenleving. Het is daarom van belang dat deze toegankelijk zijn voor iedereen. Op de website www.digitoegankelijk.nl vind je informatie en tools over het toegankelijk maken van websites en apps.