Nieuws

Terug naar Algemeen

26-03-2024 | Ondertekenaars Convenant Gezonde Sportevenementen zetten belangrijke stap om sportevenementen nóg gezonder te maken

Afgelopen maart tekenden 21 gemeenten, sportmarketingbureaus, NOC*NSF, het Voedingscentrum en JOGG de uitbreiding van het Convenant Gezonde Sportevenementen. Vanaf nu zijn ook verantwoord alcoholgebruik en een rookvrije omgeving onderdeel van het Convenant. Ook is de leeftijd van de doelgroep waar het Convenant zich op richt verhoogd van 12 naar 17 jaar.

Joggconvenant Gekebosch Www.Gekebosch.Nl 150324 43
Jogg Transitie 15

Sportevenementen nóg gezonder

21-03-2024 l Webinar Nederlandse Sportraad 'De opstelling aan de top' op woensdag 27 maart 2024

Op woensdag 27 maart 2024 verzorgt de Nederlandse Sportraad (NLsportraad) van 11:00 tot 12:15 uur een interactief webinar. Presentator en journalist Gert van ‘t Hof gaat in gesprek met raadsleden Marjolein Bolhuis-Eijsvogel en Bernard Wientjes over het advies over toekomstbestendige topsport in Nederland dat recent is aangeboden aan minister Helder. Je kan je via deze link aanmelden of klik hier voor meer informatie en het advies De opstelling aan de top.

 

20-12-2023 | CIT-Partnerbijeenkomst op Papendal

Op dinsdag 28 november heeft de jaarlijkse CIT-partnerbijeenkomst plaatsgevonden op Papendal. Ruim zestig bezoekers vanuit sportbonden, overheden, sportmarketingbureaus en andere organisaties kwamen bijeen. De bijeenkomst inspireerde om de reeds bestaande samenwerkingen te intensiveren en om de kwaliteit en waarde van topsportevenementen in Nederland te verhogen.  

Tijdens de CIT-partnerbijeenkomst namen dagvoorzitters Inge Jansen (Min. VWS) en Yvon Roelofs (NOC*NSF) de aanwezigen mee door het goed gevulde programma. Met de jaarlijkse bijeenkomst bespreken we gezamenlijk de voortgang van internationale topsportevenementen in Nederland en biedt de bijeenkomst de mogelijkheid om afstemming en samenhang te vergroten. De Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS) was de leidraad van de bijeenkomst. Onderwerpen die gedurende de dag aan bod kwamen, waren o.a. de derde rapportage Topsportpodium Nederland (Yvonne Tamminga), het onderzoeksprogramma Moves en de maatschappelijke waarde van (top)sport(evenementen) (Guido Davio en Leanne Kraak-Schmidt).

Onderdeel van de maatschappelijke waarde is het maatschappelijke activatieprogramma de ‘Oranje Draad’. De Oranje Draad is een doorlopend programma vanaf 2024 om maatschappelijke activatie van sportevenementen te laten plaatsvinden door middel van een rondreizend sport- en beweegfestival. Sportbonden, maatschappelijke organisaties en gemeenten die aan de Oranje Draad willen bijdragen kunnen contact opnemen met Leanne.

Daarnaast zijn de deelnemers aan de slag gegaan met verschillende stellingen over één van de hoofdlijnen van de NTS en de uiteindelijke vraag: ‘Wat ga jij morgen doen om bij te dragen aan de maatschappelijke waarde van topsportevenementen binnen jouw hoofdlijn?

De gesprekken leverden direct concrete acties op om (met elkaar) aan de slag te gaan en het samen nog een stapje beter te doen. De meeste acties hebben betrekking op het vergroten van de maatschappelijke waarde en zijn veelal gelinkt aan hoofdlijn 3 ‘het creëren van een podium voor maatschappelijke vraagstukken en het bedrijfsleven’ . Een greep uit de gegeven antwoorden/acties op alle drie de hoofdlijnen: het CIT-platform verkennen en updaten, kleine gemeenten aanhaken met de NTS, samenwerken met o.a. JOGG, meer lokale leveranciers, diverse doelgroepen betrekken bij events, aansluiten bij de Oranje Draad en maatschappelijke activatie meenemen in evaluaties en subsidieaanvragen hierop beoordelen.

De bijeenkomst werd afgesloten middels een inspirerend interview met para-dressuur ruiter Sanne Voets en haar Road to Paris 2024.

Na afloop is aan alle deelnemers gevraagd om hun droom voor Nederland wat betreft de organisatie van internationale topsportevenementen in Nederland op te schrijven (zie foto).

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst waarin volop ruimte was voor de aanwezigen om met elkaar te netwerken en weer even stil te staan bij ieders bijdrage aan de NTS. Alleen samen kunnen we de maatschappelijke waarde van topsportevenementen vergroten en iedereen in Nederland laten genieten van een breed en divers palet aan internationale topsportevenementen.

We zien iedereen volgend jaar graag weer terug!

Foamboard

14-12-2023 | Jaarevenement Duurzame & Circulaire topsportevenementen op Papendal

We kijken terug op een geslaagd Jaarevenement van het Versnellingsprogramma Duurzame & Circulaire topsportevenementen dat op 28 November 2023 plaatsvond op Papendal.

De ochtend bracht een overvloed aan inzichten, waardevolle contacten en inspiratie voor groene innovatie. Zo gaf de Johan Cruijff ArenA een inkijk in hun duurzaamheidsreis met als ultiem doel om in 2030 Net Positive te zijn. De Dutch Grand Prix in Zandvoort deelde waardevolle inzichten in hun transportaanpak, cruciaal voor het verminderen van de CO2 footprint van grote sportevenementen, met een focus op mobiliteit van fans / bezoekers. Missie H2 belichtte de rol van waterstof bij het verduurzamen van sportevenementen en ook werd de duurzame aanpak en strategie die is ontwikkeld voor Eurosonic Noorderslag met het oog op de Green Deal Circular Festivals met ons gedeeld. More2Win deelde op hun beurt de aanpak en resultaten van de kopgroepen sportevenementen in Gelderland/Brabant.

Het Versnellingsprogramma, in 2022 gestart door een samenwerkingsverband van het Ministerie van VWS, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en een stuurgroep van sportorganisaties en bedrijven, heeft als gezamenlijke ambitie om volledig CO2-neutrale en circulaire topsportevenementen te realiseren in 2030.

We kijken uit naar 2024, waarin verdere stappen worden gezet met diverse pilotprojecten en voortdurende innovatie en samenwerking op het gebied van duurzaamheid.

Bent u geïnteresseerd om hier volgend jaar ook bij te zijn? Meld u dan aan voor de LinkedIn groep: 'Versnellingsprogramma duurzame en circulaire sportevenementen' om op de hoogte te blijven van toekomstige events of meld u aan als deelnemer of als partner via de Duurzaamheidspagina van CIT!

 

02-10-2023 | Organisatoren plaatsen en vergelijken nu zelf topsportevenementen op CIT-website

Om de maatschappelijke waarde van topsportevenementen verder te vergroten, heeft het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) nieuwe functionaliteiten toegevoegd op de website. Met de toevoeging van de nieuwe Topsportevenementen Monitor en de herziene 'Modelaanpak Evenementen', brengt de CIT-website alle informatie rondom topsportevenementen op één plek.  

De Topsportevenementen Monitor op de CIT-website geeft inzicht in de verschillende internationale topsportevenementen in Nederland. Zoals wanneer deze evenementen in Nederland plaatsvinden en welke doelgroepen de evenementen bereiken. Evenementorganisatoren kunnen vanaf nu zelf hun evenementen toevoegen aan de evenementenkalender om meer zichtbaarheid onder de websitebezoekers te creëren.

Rapportage Topsportpodium Nederland
De gegevens van alle evenementen op de kalender worden verwerkt in de rapportage Topsportpodium Nederland die twee keer per jaar verschijnt. Deze rapportage wordt naar de Tweede Kamer gestuurd.  De resultaten worden gebruikt om de voortgang van de gezamenlijke ambities van de Nederlandse Topsportevenementenstrategie (NTS) te laten zien. Op dinsdag 28 november aanstaande wordt de derde rapportage gepresenteerd tijdens de CIT-partnerbijeenkomst op Papendal. Tijdens de bijeenkomst gaat het CIT met de aanwezigen in gesprek op welke manier deze inzichten helpen bij het behalen van onze gezamenlijke ambities. Wat gaat er goed en waar liggen nog kansen? Op basis hiervan kan er verder gebouwd worden aan de NTS.

Praktische ondersteuning
De herziene Modelaanpak Evenementen biedt praktische hulp bij het organiseren van internationale topsportevenementen. De modelaanpak ondersteunt organisatoren van ambitiefase tot evaluatie aan de hand van overzichtelijke checklists, praktische voorbeelden en personaliseerbare templates.

Meer informatie over de Modelaanpak Topsportevenementen: Efficiënt en effectief

Klik hier voor uitgebreide informatie. Vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. 

 

27-06-2023 | Nieuw op de website: Topsportevenementen Monitor en Modelaanpak Evenementen.

Internationale Topsportevenementen in Nederland, zoals Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen, hebben een grote maatschappelijke waarde. Bij het organiseren van zulke evenementen komt veel kijken.

Om te zorgen dat evenementorganisatoren hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, ontwikkelde het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen de Topsportevenementen Monitor en de herziene ‘Modelaanpak Evenementen’. Vanaf nu vind je alle informatie over internationale topsportevenementen op één platform. Hiermee creëren we een duidelijk overzicht van alle internationale topsportevenementen in Nederland.

Hieronder volgt meer informatie over de Topsportevenementen Monitor en herziene Modelaanpak Evenementen.

Topsportevenementen Monitor
De Topsportevenementen Monitor geeft inzicht in de verschillende topsportevenementen in Nederland. Zoals wanneer deze evenementen in Nederland plaatsvinden en welke doelgroepen de evenementen bereiken. Door het evenement als organisator aan te maken op de website, maak je jouw evenement zichtbaar voor relevante stakeholders. Staan jouw internationale topsportevenementen al op de Evenementenkalender? Zo niet, voeg ze dan zo snel mogelijk toe!

Wil je weten wat jij hier als evenementenorganisator aan hebt? Klik dan hier!

Herziene Modelaanpak Evenementen
Heb je als evenementenorganisator hulp nodig bij het organiseren van een internationaal topsportevenement? Dan is de herziene Modelaanpak Evenementen beschikbaar. Deze Modelaanpak Evenementen neemt de evenementenorganisator mee in de stappen (ambitiefase t/m evaluatie) die je kunt ondernemen om een internationaal topsportevenement te organiseren. Dit wordt gedaan aan de hand van checklists, voorbeelden, templates en nog meer.

Voor meer informatie over de Modelaanpak Evenementen, ga naar de volgende pagina: Efficiënt & effectief.

Kortom, de Topsportevenementen Monitor en herziene Modelaanpak Evenementen helpen jou als evenementorganisator. Door deze nieuwe tools kunnen we gezamenlijk de maatschappelijke waarde van topsportevenementen verhogen!

Heb je vragen of wil je graag sparren? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag verder.

 

19-01-2023 | Bijeenkomst Kopgroep Gezonde (Top)sportevenementen

Donderdag 19 januari vond de eerste bijeenkomst van 2023 van de kopgroep Gezonde (Top)sportevenementen plaats. De kopgroep bestaat uit afgevaardigden van VSG, NOC*NSF, Nevobo, TIG Sports, House of Sports, het Voedingscentrum, het Trimbos-instituut en de gemeente Amsterdam (ondertekenaars van Convenant Gezonde Sportevenementen).

De kopgroep Gezonde (Top)sportevenementen streeft ernaar dat sportevenementen in de toekomst een gezonder voedingsaanbod hebben, rookvrij zijn, verantwoord alcoholbeleid hebben en dat er sprake is van gezonde sportsponsoring. Tijdens deze bijeenkomst is kort teruggeblikt op de ervaringen rondom het WK Volleybal dat in september en oktober 2022 heeft plaatsgevonden in Nederland. Er is ook stilgestaan bij uitbreiding van de Topsportevenementen Monitor met het thema gezondheid, deze zal in maart op deze website komen te staan. Verder is er besproken wat er nodig is om de ambities van de kopgroep te realiseren, wat iedere organisatie daarin zelf kan bijdragen en hoe communicatie hierbij kan ondersteunen.

Tijdens een volgende bijeenkomst zullen we met elkaar vervolgstappen bepalen om te kijken wat er nodig is om meer partijen te inspireren om aan de slag te gaan met gezonde sportevenementen.

Alvast aan de slag met het gezonder maken van jouw sportevenement? Kijk hier hoe we je daarbij kunnen helpen.

 

22-11-2022 | CIT Partnerbijeenkomst Den Haag

Ruim zeventig bezoekers vanuit sportbonden, overheden, organisatoren van evenementen en andere organisaties verzamelden zich op 22 november 2022 in de imponerende skatehal van de Haagse Sportcentrale voor de presentatie van de eerste rapportage 'Topsportpodium Nederland' . Gedurende de ochtend bespraken wij de rapportage die inzicht geeft in verschillende aspecten rondom internationale topsportevenementen in Nederland. Deze rapportage is door het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) opgesteld. Het doel van deze bijeenkomst was om de aanwezigen mee te nemen in de rapportage en samen te reflecteren op hoe wij de data het beste kunnen gebruiken. Na de presentatie van de rapportage werd in kleinere sessies verder doorgepraat waar verschillende vragen, aandachtspunten en inzichten uit naar voor kwamen.

Afstemming en samenwerking

In Nederland worden jaarlijks veel topsportevenementen georganiseerd. Ons land staat internationaal hoog aangeschreven ten aanzien van de manier waarop evenementen georganiseerd worden. En daar mogen we trots op zijn! Een gedeelde opvatting is echter dat er verbeterpunten zijn met betrekking tot de samenwerking en afstemming. Dat laatste gaat over wie, waar, wanneer, welke evenementen organiseert. De wens is om deze inzichten meer met elkaar te delen. Hierbij is bijvoorbeeld de afstemming met gemeenten, sportbonden en organisatoren over de vulling van de landelijke en gemeentelijke kalender van belang.

Tegelijkertijd leeft het besef dat elke partij haar of zijn eigen belangen behartigt en er sprake is van concurrentie. Tussen de deelnemers bestaat een verschil in visie over wie welke rol en verantwoordelijkheid heeft in de gezamenlijke ambities. Iedere gemeente, sportbond en organisator heeft immers een eigen aanpak waardoor het lastig is om sturing te geven. Deelnemers vragen zich af of de (lokale) politiek de Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS) voldoende erkend. Hierbij vinden de deelnemers het belangrijk om het politieke en maatschappelijke belang te erkennen. Een suggestie is om het CIT hier de regie in te laten nemen.

Bereik

Uit de sessies blijkt dat meer inzicht in prestaties en mediabereik een goede toevoeging zou zijn aan de monitor. Hierbij moeten populaire en minder populaire sporten dezelfde kansen bieden. Daarnaast bestaat de wens om events te classificeren. Er is immers een groot verschil tussen bijvoorbeeld het WK Hockey en het EK Driebanden. Het inzetten op een combinatie van valide- en parasporten kwam tevens terug uit de sessies.

Maatschappelijke thema’s

Een andere veel geuite wens is om topsportevenementen beter aan te laten sluiten bij maatschappelijke vraagstukken. Organisatoren van evenementen zijn niet altijd goed op de hoogte van de thema’s en zijn mede daardoor minder betrokken bij deze thema’s. Aan diverse tafels bleek veel nieuwsgierigheid uit te gaan naar het thema duurzaamheid in combinatie met het organiseren van evenementen. Daarnaast zijn deelnemers benieuwd naar hoe de rapportage de maatschappelijke waarde van evenementen in kaart zal brengen. Het verlangen is om in de rapportage de opbrengsten, de effecten en de maatschappelijke waarde van evenementen weer te geven. Tevens bestaat het idee om  een samenwerking tot stand te brengen door middel van het Maatschappelijk Activatie Programma.

De thema’s gezondheid, duurzaamheid, inclusiviteit en breedtesport zijn vandaag de dag belangrijk in de maatschappij. Daarom is het nodig dat partijen (gemeenten, bonden, organisatoren) in onderling overleg afstemmen wat de maatschappelijke ambities zijn en wat er gedaan gaat worden rondom deze thema’s.

Data

De kwaliteit van de data is een belangrijk aandachtspunt. Dit roept bij aanwezigen verschillende vragen op: wie vult de data in en hoe betrouwbaar is deze data? Om de kwaliteit te waarborgen is het belangrijk aan de voorkant de data te toetsen en deze vervolgens correct te verwerken in een rapportage. Het is ieders verantwoordelijkheid om de data in de topsportkalender in te vullen. Daarnaast is er de suggestie om meer aandacht te besteden aan het ophalen van kwalitatieve data.

Topsportkalender

De aanwezigen zijn het met elkaar eens dat het goed is om elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen. Tegelijkertijd bestaat de wens om minder terug te kijken en meer vooruit te kijken met behulp van de strategie. Over deze toekomst zijn een aantal vragen, onzekerheden en ideeën besproken. Is het nodig om geforceerd nieuwe mensen aan ons te binden, of moeten wij behouden wat er al is? Dit gezien de eerder gedeelde opvatting dat er al veel goed gaat in Nederland.

Daarnaast komt naar voren dat deelnemers het belangrijk vinden om transparant te zijn over ambities en bidprocedures, en deze in vertrouwen met elkaar te delen. De G5 kent elkaar goed en organiseert veel evenementen. Maar hoe zit het met de rest van Nederland. Op welke manier kunnen wij andere gemeenten hierbij betrekken?

Een ander vraag gaat over de ambitie met betrekking tot het organiseren van grote multisportevenementen. Hebben wij nog steeds deze ambitie? De aanwezigen stellen dat dergelijke, grote ambities slechts mogelijk zijn vanuit de nationale overheid.

Ook het vullen van de evenementenkalender kwam aan de orde. Vanuit het CIT wordt de aanwezigen opgeroepen om de kalender te blijven vullen met relevante informatie over de topsportevenementen die zij (gaan) organiseren.

Tevens is er de wens om inzicht te hebben in de bids/events die niet slagen. Een indicator voor de wijze van het verkrijgen van een bid/event lijkt hierin zinvol.

Foto Cit P (1)
Vws Subsidie Case 60

Rapportage Topsportpodium Nederland

Ontwikkelingen van internationale topsportevenementen in Nederland (2021-2030)