Privacy verklaring

Laatste update:20 januari 2023

Via deze Privacyverklaring informeert de vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (hierna: “NOC*NSF”) jou over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die NOC*NSF ontvangt middels het gebruik van onze website cit.sport.nl (“de Website”).

NOC*NSF is één van de initiatiefnemers van het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (“het CIT”). Mede-initiatiefnemers van het CIT zijn de Vereniging Sport en Gemeenten (“VSG”) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (“VWS”).  

 

Voor de leesbaarheid maken we twee opmerkingen vooraf. Waar je “we”, “wij”, “ons” of “onze” tegenkomt in deze Privacyverklaring wordt NOC*NSF bedoeld. NOC*NSF is als zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke het aanspreekpunt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Website bezoeker schrijven wij zoveel mogelijk aan met “je”, “jij”, “jou” of “jouw”. 

 

Inleiding 

We verwerken jouw persoonsgegevens als je onze Website bezoekt en/of als je je contact met ons opneemt. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verzamelen en waarom, of we die gegevens delen met anderen, hoelang we ze bewaren en wat jouw privacy rechten zijn.  

 

Welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en waarom? 

Wanneer je gebruik maakt van (één van) onze diensten dan hebben wij vaak een aantal gegevens van jou nodig om die dienst te kunnen leveren. Deze paragraaf zal per dienst ingaan op de persoonsgegevens die we daarvoor van jou verzamelen en waarom wij dat doen. 

 

  1. Bezoek aan de Website 

Wanneer je onze Website bezoekt dan verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

  • Gegevens m.b.t. online verkeer (zoals IP adres, cookies, surfgedrag). 

 

Deze gegevens verwerken wij voor (statistisch) onderzoek en analyses om onze dienstverlening te verbeteren (zoals het verbeteren van je gebruikservaring op de Website). De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. Meer informatie hierover lees je in de paragraaf ‘Cookies’.  

 

  1. Neem contact op 

Wanneer je contact met ons opneemt dan verzamelen wij mogelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens: 

  • Profiel (je voor- en achternaam); 
  • Contact (je emailadres); 
  • Berichten die jij verstuurt via de mail. 

 

Deze gegevens verwerken wij om te kunnen reageren op de door jou gestelde vraag/opmerking of om je te assisteren als je hulp nodig hebt. Daarnaast verwerken we je gegevens voor het uitvoeren van (statistisch) onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren, denk aan het door ontwikkelen van onze Website op basis van gestelde vragen. De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘toestemming’. Jouw gegevens worden bewaard voor deze doeleinden, nadat jouw vraag afdoende is beantwoord worden jouw gegevens geanonimiseerd of verwijderd. 

 

Worden deze gegevens gedeeld met anderen? 

Indien jij contact met ons opneemt dan delen wij de gegevens met betrekking tot je Profiel, Contact en je vraag/opmerking mogelijk met de mede-initiatiefnemers binnen het CIT. Daarnaast verstrekken wij gegevens aan externe serviceproviders die services voor ons verlenen, zoals hosting van de Website, analyseren van gegevens etc.  

 

Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere derde partijen, tenzij jij hier toestemming voor geeft of wanneer NOC*NSF wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken. 

 

Worden je gegevens uitgewisseld buiten de Europese Unie? 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op het grondgebied van de Europese Unie (EU). Jouw gegevens worden opgeslagen in een datacenter van Microsoft, waarbij we hebben gekozen voor de locatie van het datacenter binnen de Europese grenzen.  

 

Minderjarigen 

Indien jij 16 jaar of jonger bent en je wilt je gebruik maken van één van onze diensten dan moedigen we je aan om dat onder toezicht van jouw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) te doen. 

 

Cookies 

Deze Website plaatst cookies. Cookies zijn tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. We gebruiken functionele cookies voor een goede werking van de Website en analytische cookies om het web bezoek te monitoren.  

 

Functionele cookies zijn van essentieel belang voor het technisch goed functioneren van de Website. Deze cookies worden gebruikt om diverse web functionaliteiten aan te bieden. 

 

Analytische cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te analyseren en om het aantal bezoekers bij te houden, zodat we de prestaties van onze Website kunnen meten en verbeteren. NOC*NSF maakt gebruik van Google Analytics. NOC*NSF heeft ervoor gezorgd dat IP-adressen geanonimiseerd worden, zodat er geen IP-adressen naar Google verstuurd worden. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl 

 

Via de browserinstellingen op jouw computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de Help-functie van jouw browser. 

 

Wat zijn je privacy rechten? 

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die wij van jou verwerken, om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie hiervoor ‘Bij wie kun je terecht voor vragen over deze Privacyverklaring?’).  

 

Wij behandelen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan informeren we jou hierover binnen een maand. Het kan namelijk zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn langer wordt.  

 

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 

 

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop wij die persoonsgegevens verwerken. 

 

Hoe zit het met de beveiliging? 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.  

 

Bij wie kun je terecht voor vragen over deze Privacyverklaring? 

Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door het CIT of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. 

 

Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF) 

(Kamer van Koophandel nummer: 09059703) 

Papendallaan 60 

6816 VD Arnhem 

E-mail: cit@sport.nl of privacy@nocnsf.nl