Maatschappelijk Activatie Programma (MAP)

Laatste update:04 juli 2024


Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het beleidsinstrument ‘maatschappelijk activatieprogramma sportevenementen’ (MAP). De achtergrond en aanleiding hiervoor is de breed gedragen Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS) als onderdeel van het strategisch kader topsport en het Sportakkoord ll waarmee we de ‘maatschappelijke waarde van topsport’ willen vergroten en zichtbaar maken. Deze inspanningen sluiten tevens aan bij het advies van de Nederlandse Sportraad om de kansen die sportevenementen bieden voor de samenleving, beter te benutten.

Het maatschappelijk activatieprogramma (MAP) is bedoeld om de maatschappelijke waarde rondom topsportevenementen te vergroten. De komende jaren worden gebruikt om te inspireren, ervaringen te delen en ‘nieuwe’ programma’s te initiëren. De inspanningen zijn gericht op het activeren van gemeenten en sportbonden en de door(ontwikkeling) van methodieken en inhoudelijke programma’s. Initieel is er gestuurd op de hoofdwaarden inclusie en vitaliteit. Daar is door groeiende focus ook het thema duurzaamheid bijgekomen. De economische component is tevens een belangrijke factor in de verantwoording van de (publieke) investeringen in topsportevenementen.

Kortom, de 4 hoofdwaarden zijn:

  • Welzijn en gezondheid;
  • Inclusiviteit en rechtvaardigheid;
  • Duurzaamheid en toekomstgericht;
  • Economische ontwikkeling.

Het streven is om de nieuwe denkwijze te verankeren binnen de werkwijze van gemeenten en te koppelen aan (boven)lokale doelstellingen. Dit kan bijvoorbeeld ook vanuit de ambities van de zogenoemde (lokale) Sportakkoorden.

Map Map

Oranje draad

Met de zogenoemde ‘oranjedraad’, een doorlopende lijn tussen meerdere (internationale) sportevenementen op Nederlandse bodem trachten we de maatschappelijke waarde te vergroten en evenementen te verbinden. Binnen deze aanpak wordt focus aangebracht op de belangrijkste maatschappelijke thema’s: gelijke kansen (inclusie) en een gezonde generatie (vitaliteit). Deze focus geeft sturing waardoor een stapelend effect bereikt wordt (de maatschappelijke activaties op verschillende evenementen bouwen voort op de aanpak van de ander) en zorgt voor een evidence-based aanpak.

Gezamenlijke aanpak (voorbeelden)
Gedacht kan worden aan een gezamenlijke aanpak (lees ontwikkeling programma) gericht op;

  • De positionering van vrouwen
  • Eenzaamheid en het gebruik van bestaande programma’s, welke zijn benut in samenhang met het EK Petanque (2022)

Op termijn willen we de diverse programma’s en inspanningen presenteren in een overzicht, binnen de genoemde hoofdwaarden.

TeamNL Sport Experience
Een ander concreet voorbeeld is de TeamNL Sport Experience, een verzameling van sport- en beweegactiviteiten die gekoppeld kan worden aan diverse topsportevenementen in de toekomst.

De TeamNL Sport Experience wil deelnemers op een toegankelijke manier laten sporten, vitaliteit bevorderen en iedereen in beweging krijgen, met topsportevenementen als drijvende kracht. Dit bevordert de maatschappelijke waarde van topsportevenementen.

Het is een omvangrijk sportief programma dat deelnemers de mogelijkheid biedt om te sporten als TeamNL. Van het rijden op een pumptrackbaan tot het verbeteren van handbalvaardigheden en het meten van smashkracht tegen de volleybalsmashmeter, het omvat een breed scala aan activiteiten geschikt voor alle leeftijden. De TeamNL Sport Experience sluit perfect aan op de Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS), namelijk het optimaal benutten van het podium dat topsportevenementen bieden voor de samenleving. De TeamNL Sport Experience omvat samenwerking met 15 sportbonden, NOC*NSF, Rabobank, gemeenten, sportbedrijven en verenigingen. Het evenement wordt dit jaar gehouden in zeven steden en zal na 2024 doorgaan bij toekomstige topsportevenementen in Nederland.

Klik hier voor meer informatie: De TeamNL Sport Experience | TeamNL

Onderzoek
De uitwerking en invulling van diverse programma’s gaan we specifiek volgen en meten om de meerwaarde van de aanpak MAP te bewijzen, het bereik te vergroten en de impact te meten (zie ook kamerbrief november 2020). Hierbij zoeken we aansluiting bij het onderzoeksprogramma MOVES , dat in 2023 is gestart en gericht is op de maatschappelijke waarde van topsport(evenementen).

 

Initiatieven

Tegelijkertijd hebben Horizons (Vincent Luyendijk) en More2Win (Michiel van Rijn van Alkemade) de WISE toolkit ontwikkeld voor vrije toepassing door de sportmarkt (rechtenhouders, sponsoren, overheden, sporters). De WISE toolkit is gebaseerd op de internationale terminologie van Brede Welvaart, een breed gedragen en groeiend begrip.

De toolkit bestaat uit een aantal onderdelen; het kansen-canvas (zie afbeelding), relevante cases, een stappenplan en een dashboard om te meten hoe aan de verschillende waarden wordt bijgedragen.

WISE Canvas CIT Website
Routekaart 02

Benieuwd wat de toepassingen van de WISE toolkit zijn, klik dan hier.

Voor meer informatie neem contact op met:

  • Antoine de Brouwer (VSG): 06 29628185 - a.debrouwer@sportengemeenten.nl
  • Leanne Kraak-Schmidt (Nevobo): 06 81930801 - leanne.kraak-schmidt@nevobo.nl.