Rapportage Topsportpodium Nederland

Rapportage internationale topsportevenementen in Nederland en hun maatschappelijke waarde.

Terug naar Algemeen

De rapportage Topsportpodium Nederland geeft inzicht in de verschillende internationale topsportevenementen in Nederland en hun maatschappelijke waarde. De rapportage gaat over zowel gerealiseerde als geambieerde topsportevenementen in Nederland van 2021 tot en met 2030. Met de rapportages wordt de stand van zaken van de Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS) in kaart gebracht.

De rapportage Topsportpodium Nederland is gebaseerd op de Topsportevenementen Monitor (TEM). Met het inzicht dat is verkregen door de Monitor kunnen we bekijken waar er nog mogelijkheden liggen om meer diverse topsportevenementen in Nederland te organiseren. Met de rapportage willen we de ontwikkelingen van internationale topsportevenementen in Nederland in kaart brengen en daarmee ook het gesprek aangaan met stakeholders. Dit alles met één doel: nog meer variatie in de topsportevenementen in Nederland.

Vws Subsidie Case 60

Topsportpodium Nederland (Peildatum Mei 2024)

Stand van zaken en inzichten mei 2024

Rapportage internationale topsportevenementen in Nederland en hun maatschappelijke waarde.

Deze rapportage is een vierde meting van de Topsportevenementen Monitor (TEM). De data die in deze rapportage wordt gebruikt is afkomstig van cit.sport.nl. De peildatum van deze rapportage is 1 mei 2024.


Vws Subsidie Case 60

Topsportpodium Nederland (Peildatum Oktober 2023)

Stand van zaken en inzichten oktober 2023

Rapportage internationale topsportevenementen in Nederland en hun maatschappelijke waarde.

Deze rapportage is een derde meting van de Topsportevenementen Monitor (TEM). De data die in deze rapportage wordt gebruikt is afkomstig van cit.sport.nl. De peildatum van deze rapportage is 1 oktober 2023.


Vws Subsidie Case 60

Topsportpodium Nederland (Peildatum Mei 2023)

Stand van zaken mei 2023

Deze rapportage is een tweede meting van de Topsport Evenementen Monitor (TEM). De data die in deze rapportage wordt gebruikt is afkomstig van cit.sport.nl (voorheen Evenementprofiel). De peildatum van deze rapportage is 1 mei 2023.


Vws Subsidie Case 60

Topsportpodium Nederland (Peildatum Oktober 2022)

Stand van zaken oktober 2022

Deze rapportage is een eerste meting van de Topsport Evenementen Monitor (TEM). De data die in deze rapportage wordt gebruikt is afkomstig van cit.sport.nl (voorheen Evenementprofiel).De peildatum van deze rapportage is 1 oktober 2022.