Onderzoeksprogramma Moves

Moves heeft tot doel om met kwalitatief hoogstaand onderzoek bij te dragen aan de maatschappelijke waarde van topsportevenementen. Moves is een programma van ZonMw. Het programma loopt van september 2023 tot en met augustus 2027.

Achtergrond van het programma

Nederland is succesvol in het organiseren van internationale topsportevenementen. EK’s en WK’s in tal van sporten worden goed georganiseerd en leveren mooie topsportprestaties op. Er is echter maar beperkt kennis over de voorwaarden waaronder een topsportevenement maatschappelijke waarde heeft en hoe deze waarde kan worden vergroot. In de Nederlandse Topsportevenementenstrategie 2021-2030 is een verkenning naar dit thema uitgevoerd en een onderzoeksagenda opgesteld. Het Moves programma geeft handen en voeten aan die agenda, en draagt eraan bij dat er structureel en systematisch onderzoek plaatsvindt rondom topsportevenementen.

 

Uitvoering

Moves wordt uitgevoerd door vier kennisinstellingen:

Het programma krijgt vorm in een constructieve samenwerking met beleid en praktijkorganisaties, waaronder het CIT, maar opereert onafhankelijk. Alleen de onderzoekers van Moves zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de onderzoeken, de rapportage over de uitkomsten, als ook de redactie over deze pagina op de CIT-website.

Logo Moves

Binnen het programma worden vier werkpakketten onderscheiden:

WP 1: bereik, beleving en draagvlak
In dit werkpakket gaat het over wie wel en wie niet betrokken is bij topsportevenementen, in welke rol dan ook (als vrijwilliger, bezoeker, volgers etc.), wat daarin stimuleert of hindert, en aan wat voor topsportevenementen er behoefte is. Verder gaat het om de beleving van het evenement en om de vraag welk draagvlak er is om te investeren in topsportevenementen (en wat daaraan bijdraagt).

Projectleider: drs. Jelle Schoemaker (HAN), i.s.m. THUAS en Mulier Instituut.

WP 2: publiek-private samenwerking
In dit werkpakket wordt gekeken naar de voorwaarden voor effectieve, efficiënte en democratisch legitieme publiek-private samenwerking in de governance-netwerken van internationale topsportevenementen in Nederland. Gekeken wordt welke bestuurlijke ‘best practices’ er zijn die bijdragen aan de duurzaamheid, gezondheid en inclusiviteit bij topsportevenementen in Nederland.

Projectleider: dr. Arnout Geeraert (UU)

WP 3: economische effecten
In dit werkpakket gaat het om de vraag hoe topsportevenementen en het Nederlandse bedrijfsleven elkaar kunnen helpen om hun doelstellingen te behalen. Hoe kijken (grote) bedrijven aan tegen internationale topsportevenementen? Hoe kunnen internationale topsportevenementen bijdragen aan Holland Branding en aan internationale handel?

Projectleider: dr. Willem de Boer (HAN)

WP 4: Maatschappelijke effecten
Centrale vraag in dit werkpakket is hoe topsportevenementen optimaal bij kunnen dragen aan maatschappelijke doelen. In het bijzonder wordt gekeken naar: gezondheid, sportdeelname en gezonde levensstijl; sociaal netwerk en sociale cohesie; subjectief welbevinden; en de bijdrage van topsportevenementen aan de versterking van de sportsector.

Projectleider: drs. Paul Hover (Mulier), i.s.m. Thuas en HAN.

Logo's 1 (1)