Duurzaamheid

Duurzaamheid en het klimaat zijn belangrijke thema’s. Topsportevenementen kunnen het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Een evenement kan namelijk dienen als proeftuin voor duurzame innovaties. Deze duurzame innovatie zet de Nederlandse topsportevenementen vervolgens nationaal en internationaal op de kaart.

Terug naar Thema overzicht

Programma duurzame & circulaire sportevenementen

De urgentie om klimaatproblemen aan te pakken wordt met de dag groter. Het is nu tijd voor actie! Daarom gaat de sport voorop om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Dit gaan we doen door sportevenementen in de komende tien jaar volledig te verduurzamen. Om dit te bereiken gaan we voor de komende jaren een concreet stappenplan maken. Sportevenementen hebben een enorm bereik, daarom ligt daar een kans om verduurzaming aan te jagen. Sportevenementen kunnen zo jong en oud inspireren om duurzamere keuzes te gaan maken in het dagelijks leven.

Het programma duurzame & circulaire sportevenementen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt het netwerk en een platform om kennis en ‘best practices’ te delen. Ook biedt het de tools om de ‘ecologische footprint’ van sportevenementen te meten en omlaag te brengen.

Dit doen we door:

 • Netwerkbijeenkomsten te organiseren, waar we met elkaar kennis delen, voortgang meten en een podium bieden voor duurzame initatieven en oplossingen.
 • We zullen deze site gebruiken en vullen met bruikbare en inspirerende voorbeelden, dit vormt een digitale toolbox en platform voor duurzame initiatieven en innovaties.
 • Een monitor te ontwikkelen die de circulariteit en duurzaamheid van sportevenementen meet, te beginnen met topsportevenementen.
 • Het aanjagen van verduurzaming van sportevenementen door te helpen met gegevens verzamelen, een stappenplan te maken, inzicht verschaffen en duurzame oplossingen aan te dragen. Waar oplossingen niet in de markt te vinden zijn, nemen we initiatief om pilotprojecten op te zetten of duurzame innovaties aan te jagen.

Door het programma jagen we ook duurzame pilot projecten aan en stellen we kennis over duurzame innovaties en oplossingen breed beschikbaar.

Header Duurzaam2

Thema's

Nederland heeft veel kennis en innovaties ‘in huis’ maar sommige zaken dienen integraal met de overheid of lokale overheid georganiseerd te worden. Andere kennis ligt voor het oprapen bij andere sectoren. Het versnellingsprogramma brengt diverse partijen bij elkaar. Zo werkt het versnellingsprogramma al samen met de Green Deal Circulaire Festivals en de Routekaart verduurzaming sport om kennis uit te wisselen. Door gelijke meetinstrumenten te ontwikkelen en thema’s te monitoren kunnen we resultaten vergelijken en van elkaar leren. 
Thema’s waar we aan werken zijn:


 • Mobiliteit en transport
 • “Food en beverages”
 • Energie
 • Water
 • Plastics en grondstoffen

Voor wie?

Het Versnellingsprogramma richt zich primair op organisatoren van topsportevenementen (sportbonden, evenementenorganisatoren, topsportevenementenlocaties, lokale overheden), dit zijn de deelnemers aan het programma. Daarnaast biedt het Versnellingsprogramma een breder platform voor een netwerk van bedrijven en (sport)organisaties die een bijdragen willen leveren aan het verduurzamen van topsportevenementen, deze organisaties beschouwen we als partners.

Wat vragen we van deelnemers en partners:

Van deelnemers wordt verwacht dat ze zich committeren aan de duurzame ambities van het programma en daar ook naar handelen, door kennis te delen en actief bij te dragen aan het verduurzamen van sportevenementen. Deelnemers worden gevraagd om hun eigen duurzame ambities te formuleren. Deelnemen is gratis maar de deelnemers worden wel nadrukkelijk gevraagd resultaten te delen en feedback te geven op het gebruik van de monitor. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven als deelnemer. Partners worden uitgenodigd voor de bredere netwerkevenementen of voor evenementen die qua thema specifiek aansluiten bij de activiteiten/producten van de partner, wij vragen partners mee te denken over welke innovaties of diensten kunnen helpen bij het versnellen van de verduurzaming van de topsportevenementen.

Wat krijg je ervoor terug:

 • Een (duurzaam) netwerk. Je wordt uitgenodigd voor het bijwonen van de netwerkbijeenkomsten voor deelnemers en/of partners;
 • Kennis. Best practices en kennis wordt gedeeld tijdens de bijeenkomsten.
 • Inzicht. Resultaten van de monitor worden gedeeld tijdens bijeenkomsten;
 • Vermelding op deze website.

Kopgroep

Het Versnellingsprogramma is in 2022 ontwikkeld in een samenwerkingsverband van het Ministerie van VWS, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een stuurgroep van sportorganisaties en bedrijven. Op 23 september ondertekende de stuurgroep en een eerste groep deelnemers de gezamenlijke ambitie: “Wij streven naar volledig CO2 neutral en circulaire topsportevenementen in 2030”.

CIT Sportevenementen
Duurzaamheid Partners.Docx (3)

Best practices

Routekaart 02

De Dutch Grand Prix

Het meest duurzame evenement op de Formule 1 kalender?

Tijdens dit evenement reizen dagelijks duizenden bezoekers af naar Circuit Zandvoort. De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft de ambitie om de duurzaamste race van de Formule 1-kalender te worden. Dit doen ze onder andere door het stimuleren van duurzame vervoersopties voor bezoekers. Op de website lees je welke opties ze hun bezoekers bieden om duurzaam te kiezen.


Mobiliteit bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hoe gaat de organisatie hiermee om? Deze video dateert uit 2021, in de afgelopen jaren heeft de organisatie hier weer nieuwe stappen in gemaakt.
Arena Case 67

De Johan Cruijff ArenA

Proeftuin voor duurzame innovatie

Een mix van bewezen duurzaamheidsmaatregelen en vernieuwende technologie zorgt ervoor dat de voetafdruk van het stadion en bezoekers geminimaliseerd wordt. Door deze aanpak is de Johan Cruijff ArenA een van de duurzaamste stadions ter wereld. Meer informatie over deze aanpak is te vinden op de website.


“We zijn trots een van de duurzaamste stadions ter wereld te zijn en een bijdrage te leveren aan slimme steden als de stad Amsterdam.”

Nieuws

Vanaf 1 januari 2024 nieuwe regeling gebruik kunststofproducten bij evenementen.

In de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerde regeling staat dat  vanaf 1 januari 2024 het gebruik van kunststofproducten verboden is, tenzij er correct wordt ingezameld en gerecycled. Ook voor de evenementensector zal dit gevolgen hebben. Het aanbieden van kunststof drinkbekers of voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik tijdens evenementen zal verboden worden. Waar je als aanbieder aan moet voldoen en wat de vereisten voor hoogwaardige inzameling en recycling zijn, lees je in de regeling: Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik

Deelnemers en partners

Alternatieve Elfstedentocht Weissensee

Brabant Sport

CIRCULR

Close BV

Copper8

Cycling 4 Climate

Donar Groningen

Dopper

G5 Amsterdam

G5 Eindhoven

GP Adrie van der Poel

Green Leisure Group

Green Matter BV

Green Wave

Holland Circular Hotspot

Johan Cruijff ArenA

KNVB

Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijdersbond

Koninklijke Wandelbond Nederland

Le Champion

Libéma Open Grass Court Championships

More2Win

Nevobo

NOC*NSF

Provincie Brabant

Provincie Gelderland

Recreational Systems International

Rotterdam Topsport

Royal Haskoning DHV

Sportinnovator

Stichting Friesland Beweegt

Stichting Zevenheuvelen

Team TOC

TIG Sports

Topsector Water&Maritiem

Triple Double

TU Delft

Velor

VNG

Wavemakers

Wil of kun je geen deelnemer of partner worden van het programma maar blijf je wel graag op de hoogte? Meld je aan voor de LinkedIn groep.