In Nederland is al de nodige ervaring opgedaan met het organiseren van sportevenementen. De kwaliteit van sportevenementen in Nederland wordt over het algemeen als zeer hoog ervaren. Ook staan evenementen in Nederland er om bekend dat zij efficiënt georganiseerd worden. Vaak wordt in dat verband gesproken over de Dutch Approach: een efficiënt, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en duurzaam georganiseerd sportevenement met maximale economische en maatschappelijke impact (NLSportraad, 2019). Vanuit deelakkoord 6 wordt aan deze definitie toegevoegd dat het evenement er voor moet zorgen dat topsporters optimaal kunnen presteren (en daarmee inspireren). Daarnaast kan met het uitwerken van deze uitgangspunten de organisatie van evenementen worden ingezet als ‘export’-product op het internationaal sportplatform.

De komende jaren kunnen organisaties van topsportevenementen met onderstaande maatschappelijke waarden rekening houden. Met het realiseren van deze waarden zal het draagvlak en het bereik onder de bevolking worden vergroot. Het gaat hier potentieel om grote opgaven, vandaar dat we streven naar een groeimodel dat later met de betrokken partijen wordt uitgewerkt. Hieronder wordt richting gegeven aan welke aspecten kan worden gedacht bij het verhogen van de maatschappelijke waarde van topsportevenementen. Het kan worden gezien als een verdere uitwerking van de Dutch Approach.

In Nederland wordt er naar gestreefd dat topsportevenementen in de komende tien jaar:

  1. Optimale en veilige omstandigheden voor topsporters bieden. Sporters laten inspireren door eerlijk, integer en zichtbaar te presteren;
  2. Efficiënt en effectief worden georganiseerd;
  3. Duurzaam en klimaatneutraal worden georganiseerd;
  4. Inclusief en toegankelijk zijn;
  5. Aandacht hebben voor de gezondheid en veiligheid van deelnemers, medewerkers en bezoekers

Onderliggende pagina's geven meer inzicht in elk thema. 

The Dutch approach

Effectief, innovatief, inclusief, toegankelijk, veilig en duurzaam

Cookiemelding

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.