Het MAP bestaat uit het activeren van gemeenten en sportbonden en de (door)ontwikkeling van methodieken waarmee verschillende topsportevenementen met elkaar verbonden worden. De inspanningen zijn erop gericht om meer gemeenten, de topsportevenementen te laten gebruiken om hun beleidsdoelen te realiseren. We gaan dit proces de komende jaren een flinke boost geven zodat deze aanpak/ werkwijze een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het lokale beleid.

Streven is de nieuwe denkwijze over impact realiseren met topsportevenementen, te verankeren binnen de werkwijze van gemeenten en te koppelen aan lokale doelstellingen, bijvoorbeeld vanuit de ambities van de lokale sportakkoorden. Hiervoor benaderen en begeleiden we, met behulp van  deze subsidie, diverse gemeenten/ organisaties en ontsluiten de kennis en ervaring die wordt opgedaan. Binnen een aantal jaren is de nieuwe denkwijze vanzelfsprekend onderdeel van lokaal beleid en geborgd binnen de beleidscyclus.

Daarnaast vormt de zogenoemde ‘oranjedraad’ een doorlopende lijn tussen meerdere (internationale) sportevenementen op Nederlandse bodem. Binnen deze aanpak wordt focus aangebracht op de belangrijkste maatschappelijke thema’s gelijke kansen (inclusie) en een gezonde generatie (vitaliteit). Deze focus geeft sturing waardoor een stapelend effect bereikt wordt (de maatschappelijke activaties op verschillende evenementen bouwen voort op de aanpak van de ander) en zorgt voor een evidence-based aanpak. De uitwerking en invulling van diverse programma’s gaan we specifiek volgen en meten om de meerwaarde van de aanpak MAP te bewijzen, het bereik te vergroten en de impact te meten. (zie ook kamerbrief november 2020)

Binnen deze MAP aanpak ontwikkelen we een methodiek waarin we de impact overkoepelend in kaart brengen en waardoor impact en voortgang structureel in kaart gebracht wordt. Hierbij zoeken we aansluiting bij het onderzoeksprogramma dat in 2022 gestart wordt vanuit VWS, gericht op de maatschappelijke waarde van topsport(evenementen). De impactstrategie MAPS, zoals we hierboven bespreken, is op maat afgestemd op de instrumentontwikkeling voor MAP om hier een kwalitatieve meetlat voor te hanteren. Deze ‘nieuwe’ impactstrategie, inclusief kwantitatieve en kwalitatieve evaluaties, wordt in overleg en afstemming met het Coördinatie- en Informatiepunt Topsportevenementen (CIT) ontwikkeld en gekoppeld aan onder andere de CIT website.

Wordt vervolgd!

Voor meer informatie neem contact op met Antoine de Brouwer (VSG) 06 29628185 of stuur een mail aan a.debrouwer@sportengemeenten.nl

Cookiemelding

Deze website plaatst cookies. Dit doen we om onze site gebruiksvriendelijker te maken, onder andere door analyse van het bezoekersgedrag. Maar je blijft anoniem. Als je verder surft accepteer je onze cookies.