Duurzaamheid

Duurzaamheid en het klimaat zijn belangrijke thema’s. Topsportevenementen kunnen het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid. Een evenement kan namelijk dienen als proeftuin voor duurzame innovaties. Deze duurzame innovatie zet de Nederlandse topsportevenementen vervolgens nationaal en internationaal op de kaart.

Programma duurzame & circulaire sportevenementen

De urgentie om klimaatproblemen aan te pakken wordt met de dag groter. Het is nu tijd voor actie! Daarom gaat de sport voorop om de Nederlandse klimaatdoelen te halen. Dit gaan we doen door sportevenementen in de komende tien jaar volledig te verduurzamen. Om dit te bereiken gaan we voor de komende jaren een concreet stappenplan maken. Sportevenementen hebben een enorm bereik, daarom ligt daar een kans om verduurzaming aan te jagen. Sportevenementen kunnen zo jong en oud inspireren om duurzamere keuzes te gaan maken in het dagelijks leven.

Het programma duurzame & circulaire sportevenementen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport biedt het netwerk en een platform om kennis en ‘best practices’ te delen. Ook biedt het de tools om de ‘ecologische footprint’ van sportevenementen te meten en omlaag te brengen.

Dit doen we door:

 • Netwerkbijeenkomsten te organiseren, waar we met elkaar kennis delen, voortgang meten en een podium bieden voor duurzame initatieven en oplossingen.
 • We zullen deze site gebruiken en vullen met bruikbare en inspirerende voorbeelden, dit vormt een digitale toolbox en platform voor duurzame initiatieven en innovaties.
 • Een monitor te ontwikkelen die de circulariteit en duurzaamheid van sportevenementen meet, te beginnen met topsportevenementen.
 • Het aanjagen van verduurzaming van sportevenementen door te helpen met gegevens verzamelen, een stappenplan te maken, inzicht verschaffen en duurzame oplossingen aan te dragen. Waar oplossingen niet in de markt te vinden zijn, nemen we initiatief om pilotprojecten op te zetten of duurzame innovaties aan te jagen.

Door het programma jagen we ook duurzame pilot projecten aan en stellen we kennis over duurzame innovaties en oplossingen breed beschikbaar.

Header Duurzaam2

Thema's

Nederland heeft veel kennis en innovaties ‘in huis’ maar sommige zaken dienen integraal met de overheid of lokale overheid georganiseerd te worden. Andere kennis ligt voor het oprapen bij andere sectoren. Het versnellingsprogramma brengt diverse partijen bij elkaar. Zo werkt het versnellingsprogramma al samen met de Green Deal Circulaire Festivals en de Routekaart verduurzaming sport om kennis uit te wisselen. Door gelijke meetinstrumenten te ontwikkelen en thema’s te monitoren kunnen we resultaten vergelijken en van elkaar leren. 
Thema’s waar we aan werken zijn:


 • Mobiliteit en transport
 • “Food en beverages”
 • Energie
 • Water
 • Plastics en grondstoffen

Voor wie?

Het verduurzamingsprogramma richt zich in eerste instantie op de topsportevenementen, maar is er uiteindelijk voor iedereen die graag een bijdrage wil leveren aan het verduurzamen van sportevenementen. Dit doen we voor sportbonden, evenementenorganisatoren, lokale overheden, bedrijven en (sport)organisaties die willen bijdragen aan het verduurzamen.

Wil je meehelpen? Word ook partner!

In het voorjaar van 2022 zullen we met partners van het programma de thema’s en duurzame ambities per thema vastleggen.

Wat vragen we van partners:

Van partners wordt verwacht dat ze zich committeren aan de duurzame ambities van het programma en daar ook naar handelen, door kennis te delen en actief bij te dragen aan het verduurzamen van sportevenementen. Partners worden gevraagd om hun eigen ambities te formuleren. Dit kan op één of meerdere van de deelgebieden zijn. In het voorjaar zullen we met partners een handtekening zetten onder de bredere ambities in een gezamenlijk actieplan, de ambities van partners worden hierin ook opgenomen. (Het is eenieder uiteraard vrij om alsnog af te zien van het ondertekenen van het programma, maar dit hopen we uiteraard niet ;-).

Wat krijg je ervoor terug:

 • Je wordt uitgenodigd voor het bijwonen van de netwerkbijeenkomsten voor partners
 • Inzicht in de resultaten van de monitor en direct toegang tot een ‘pool’ met duurzame leveranciers
 • Vermelding als partner op deze site / mede ondertekenaar van het versnellingsprogramma
 • Best practices en kennis wordt ook in internationaal verband gedeeld (o.a. EU), dit biedt internationale zichtbaarheid voor partners van het programma.

Klik hier om partner te worden!

Wil of kun je geen partner worden van het programma maar blijf je wel graag op de hoogte? Meld je aan voor de LinkedIn groep.

Onze partners

Partners Duurzaamheid
Routekaart 02

De Dutch Grand Prix

Het meest duurzame evenement op de Formule 1 kalender?

Tijdens dit evenement reizen dagelijks duizenden bezoekers af naar Circuit Zandvoort. De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft de ambitie om de duurzaamste race van de Formule 1-kalender te worden. Dit doen ze onder andere door het stimuleren van duurzame vervoersopties voor bezoekers. Op de website lees je welke opties ze hun bezoekers bieden om duurzaam te kiezen.


Arena Case 67

De Johan Cruijff ArenA

Proeftuin voor duurzame innovatie

Een mix van bewezen duurzaamheidsmaatregelen en vernieuwende technologie zorgt ervoor dat de voetafdruk van het stadion en bezoekers geminimaliseerd wordt. Door deze aanpak is de Johan Cruijff ArenA een van de duurzaamste stadions ter wereld. Meer informatie over deze aanpak is te vinden op de website.


“We zijn trots een van de duurzaamste stadions ter wereld te zijn en een bijdrage te leveren aan slimme steden als de stad Amsterdam.”

Ontwikkelingen

Vanaf 1 januari 2024 nieuwe regeling gebruik kunststofproducten bij evenementen.

In de door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gepubliceerde regeling staat dat  vanaf 1 januari 2024 het gebruik van kunststofproducten verboden is, tenzij er correct wordt ingezameld en gerecycled. Ook voor de evenementensector zal dit gevolgen hebben. Het aanbieden van kunststof drinkbekers of voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik tijdens evenementen zal verboden worden. Waar je als aanbieder aan moet voldoen en wat de vereisten voor hoogwaardige inzameling en recycling zijn, lees je in de regeling: Regeling kunststofproducten voor eenmalig gebruik