1. Energie

In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. Nederland heeft in EU-verband afgesproken om in 2030 minstens 27 procent van het totale energieverbruik op te wekken met hernieuwbare energie. In 2022 was het aandeel hernieuwbare energie 15 procent van het totale energieverbruik in Nederland. Vooral het verbruik van zonne- en windenergie is het laatste jaar gestegen. 

Terug naar Toolbox met maatregelen

Stappen te zetten voor sportevenementen

Veel sportevenementen kunnen nog stappen zetten in het opwekken of inkopen van duurzame energie. Dit geldt voor sportaccommodaties maar ook vooral voor sportevenementen die tijdelijk van een (openbare) locatie gebruik maken.

Dieselaggregaten fungeren veelal nog als generator voor energie of als energie back-up. Deze kunnen worden vervangen door batterij containers of stroomvoorzieningen op waterstofaggregaten, hiervoor had de Dutch Water Week de primeur. Voor energie geldt hetzelfde als voor grondstoffen en water. Waar energiebesparende maatregelen getroffen kunnen worden, prevaleert dit boven duurzaam opwekken. Uiteraard zal het gebruik van duurzame energie zorgen voor minder impact op het milieu.

Energieverbruik zal worden gemeten aan de hand van het aantal afgenomen Kwh, inclusief duurzaam opgewerkte energie lokaal, tijdens en gebruikt op het evenement.

Ambitie voor 2030

Er wordt geen energie gebruikt dat met fossiele brandstoffen is opgewekt. Energiebesparende maatregelen worden doorgevoerd. Alle energie die wordt gebruikt, wordt duurzaam opgewekt. Voorbeelden waaraan gedacht kan worden:

  • Vaste stroomvoorziening punten voor sportevenementen in de publieke ruimten;
  • Energiebesparende maatregelen (LED verlichting, Warmtepompen, Koude/warmte opslag;
  • Batterij containers /batterijen (met duurzame energie opgeladen);
  • Waterstof Aggregaten;
  • Hergebruik oude batterijen elektrische auto’s. (In de Johan Cruijff ArenA worden batterijen uit oude elektrische auto’s al gebruikt voor energieopslag en om een duurzaam energie back-up systeem te bieden (in plaats van diesel aggregaten);
  • Inzet van elektrische auto’s als back-up voor energie. (Mogelijk dat het bi directioneel laden oplossingen bieden voor supporters om auto’s met duurzame energie op te laden en deels energie te leveren bij sportevenementen in ruil voor een parkeerplaats);
  • Energie uit organische reststromen zoals in de Johan Cruijff ArenA;
  • Afsluiten ‘groene’ contracten

Benieuwd naar de uitstoot van uw evenement? Ga naar Monitoring

Hieronder een aantal maatregelen die je kunt treffen om je evenement te verduurzamen

Header Duurzaam2

Genpower

Leverancier van aggregaten en batterijpacks.


Header Duurzaam2

Missie H2

Missie H2 en TeamNL geven positieve energie aan de energietransitie. Concreet is het doel om samen met de overheid en een groot aantal Nederlandse bedrijven een volledig functionerende waterstofmarkt in 2030 te kunnen bekrachtigen.


Header Duurzaam2

Showpower

Showpower Global kan evenementen duurzaam van stroom voorzien. Zij bieden een complete Power-as-a-Service oplossing die geavanceerde batterijtechnologie mogelijk maakt om op te schalen.


Header Duurzaam2

Signify

Levering van hoogwaardige, energiezuinige verlichtingsproducten, systemen en services om elektriciteitsverbruik en energiekosten te verminderen.


Header Duurzaam2

Solarix

Solarix maakt Solar Design Gevelpanelen. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor 36% van alle CO2-uitstoot. Met innovatieve zonnepanelen op gevels draagt ​​Solarix bij aan de ontwikkeling van slimme steden waar gebouwen meer energie opwekken dan ze verbruiken.


Header Duurzaam2

Waste transformers

Een Waste Transformer is een on-site anaërobe vergister die naast bedrijven of gemeenschappen die voedselafval produceren kan worden geplaatst. Biologisch afbreekbaar afval, zoals keukenafval, en commercieel afval worden automatisch omgezet in biogas of elektriciteit en warmte. Het voedselafval wordt omgezet in vloeibare natuurlijke meststof die klaar is om (vervuilende) kunstmest te vervangen. Modulaire Waste Transformers transformeren van 300 kg voedselafval per dag.