5. Water

Water en Nederland zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Door het gevecht tegen water uit het achterland en vanuit zee heeft Nederland veel technologieën en kennis over watermanagement opgebouwd. Nederland staat internationaal bekend om deze expertise.

Terug naar Toolbox met maatregelen

Bij sportevenementen is er nog veel winst te behalen t.a.v. het watergebruik, dit is onder te verdelen in:

  • Waterbesparende maatregelen en hergebruik van water dragen bij aan verduurzaming, voor waterzuivering is energie nodig. Nu vindt de waterzuivering veelal centraal plaats. Het tegengaan van waterverspilling draagt bij aan de duurzaamheid van het sportevenement. Door klimaatverandering heeft Nederland ook steeds vaker te maken met grote droogte en laag grondwaterpeil. Veelal wordt regenwater rechtstreeks naar het riool geleid.
  • Voldoende beschikbare watertappunten bij sportevenementen dragen bij aan duurzaamheid. Zo helpen tappunten bij het terugbrengen van het gebruik van (single use) plastic flesjes en/of plastic bekers.
  • Watergebruik zal worden gemeten aan de hand van het aantal afgenomen liter water per evenement. Tevens zal worden gemeten hoeveel regenwater wordt opgevangen en hoeveel liter water wordt hergebruikt (input monitor dit hangt samen met grondstoffen/plastic).

Ambitie voor 2030

Al het water wordt doelbewust gebruikt voor consumptie, voorzieningen of schoonmaken. Voor eventuele irrigatie wordt zoveel mogelijk regenwater opgevangen en gebruikt.

Voorbeelden waaraan gedacht kan worden:

  • Wateropvang onder sportvelden om waterverbruik voor sproeien van (kunst)grasvelden terug te brengen;
  • Waterhergebruik bij douches;
  • Waterzuivering op locatie > koppeling grondstoffen en voedsel terugwinnen nutriënten;
  • Watertappunten voor consumptie

Benieuwd naar de uitstoot van uw evenement? Ga naar Monitoring.

Hieronder een aantal maatregelen die je kunt treffen om je evenement te verduurzamen

Header Duurzaam2

Desah

Desah ontwikkelt duurzame technologie voor het decentraal behandelen van afvalwater, met hergebruik van grondstoffen.


Header Duurzaam2

Holland Water

Voor 100% controle over de waterkwaliteit in uw gebouw. Met betrouwbare data en expertise om te sturen, en watertech die voor iedere situatie een oplossing biedt.


Header Duurzaam2

Hydraloop

Hydraloop ontwerpt en produceert gedecentraliseerde waterrecyclingproducten.


Header Duurzaam2

Join the Pipe

Join the Pipe is een missie gedreven bedrijf en levert drinkbekers en indoor en outdoor hervulbare stations.


Header Duurzaam2

Permavoid

De producten en systemen van Permavoid bieden oplossingen voor duurzaam waterbeheer in stedelijke gebieden. Denk daarbij aan sportvelden, stadsbomen, blauw-groene daken, podium terrassen, tuinen en SuDS (Sustainable Drainage Systems) met als doel watergevoelig ontwerp.


Header Duurzaam2

Wavemakers United

Wavemakers inspireert tijdens evenementen op een positieve manier de jeugd om in actie te komen voor schoon, veilig en voldoende water zowel thuis als later in hun beroep door middel van educatie en sport.


Header Duurzaam2

Wavin

Wavin levert wereldwijd innovatieve oplossingen voor bouw en infrastructuur. Wavin maakt deel uit van Orbia, een collectief van bedrijven die met elkaar verbonden zijn door één gemeenschappelijk doel: het leven over de hele wereld verbeteren en ondersteunen.