3. Reizen en Transport

Het verduurzamen van mobiliteit vormt een grote maatschappelijke uitdaging. Verschillende factoren spelen hierbij een rol, en aanpassingen in publieke voorzieningen of het openbaar vervoer kunnen vele jaren in beslag nemen. Innovaties op het gebied van duurzaam transport en persoonlijke vervoermiddelen zijn ook afhankelijk van internationale ontwikkelingen en innovaties.

Terug naar Toolbox met maatregelen

Grootste negatieve (CO2) impact op topsportevenementen

Reizen en transport lijkt momenteel de grootste negatieve (CO2) impact te hebben op sportevenementen. Denk bijvoorbeeld aan sportevenementen met internationale deelnemers, waarbij veel reisbewegingen nodig zijn om de sporters bij elkaar te krijgen. Ook fans en supporters reizen naar de evenement locatie, en er is transport nodig voor materialen, apparatuur, catering en andere voorzieningen. Bij de organisatie van sportevenementen kan men invloed uitoefenen op de manier waarop leveranciers en fans naar het sportevenement reizen.

Ambitie voor 2030

Geen gebruik van fossiele brandstoffen voor vervoer. Leveranciers, fans, personeel en sporters maken gebruik van vervoermiddelen die worden aangedreven door spierkracht, duurzame energie, elektriciteit, waterstof of ze maken gebruik van het openbaar vervoer.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Beperken van het aantal beschikbare parkeerplaatsen.
  • Stimuleren van carpoolen (met elektrische voertuigen).
  • Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer.
  • Aanbieden van duurzaam vervoer voor de "last mile" (bijvoorbeeld deelfietsen, stepjes, enzovoort).
  • Afspraken maken met leveranciers over elektrisch vervoer en het verminderen van uitstoot bij transport en logistiek.

Zelf inzicht krijgen in de CO2 uitstoot van uw sportevenement?

De impact van het mobiliteitsthema wordt gemeten aan de hand van de CO2-uitstoot, waarbij een bepaald percentage van de gemiddelde uitstoot wordt toegewezen aan de verschillende voertuigen.

Benieuwd naar de uitstoot van uw evenement? Ga naar Monitoring

Hieronder een aantal maatregelen die je kunt treffen om je evenement te verduurzamen

Header Duurzaam2

The Close App

Via the Close App kan binnen korte tijd een eigen mobiel communicatiekanaal naar je bezoekers opgezet worden.


Header Duurzaam2

H2 Marine Solutions

H2 Marine Solutions is een startup die zich richt op duurzaam varen met gebruik van waterstof. De focus ligt daarbij op snel varende, kleinere boten voor professioneel gebruik.


Header Duurzaam2

Mobian

MOBIAN creëert slimme mobiliteitshubs. Dit zijn Park & Bike-locaties waar automobilisten hun auto parkeren en overstappen op de fiets voor de laatste kilometers.


Header Duurzaam2

Roboat

Roboat gebruikt geavanceerde technologieën, waardoor ze in staat zijn om boten te creëren die zelf kunnen waarnemen, navigeren en taken kunnen uitvoeren. Dit maakt niet alleen het transport veiliger, efficiënter en veelzijdiger, maar het heeft ook het potentieel om onze impact op het milieu te verminderen.


Header Duurzaam2

Slinger BV

Slinger bundelt krachten met stadions, professionele sportclubs en sportevenementorganisatoren door hun bezoekers via een App te koppelen voor gedeeld vervoer.