4. Voedsel en Dranken

Voedselproductie is een van de grootste bronnen van CO2-uitstoot. Naast de energie die nodig is voor productie heeft ook het logistieke proces veel impact op het milieu. De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan Sustainable Development Goal 12.3 van de Verenigde Naties: de voedselverspilling in 2030 bij de consument en retail met 50% verminderen ten opzichte van 2015 en verminderen van de voedselverspilling in de rest van de keten.

Terug naar Toolbox met maatregelen

In Nederland wordt jaarlijks 2 miljard kilo voedsel verspild, van iedere kilo die we verspillen stoten we 3 kilo CO2 uit.

Voor sportevenementen zijn er (nog) geen exacte cijfers bekend maar we mogen ervan uitgaan dat er voor sportevenementen altijd meer catering wordt ingekocht dan wordt afgenomen. Dit betekent dat afspraken met leveranciers over ‘lokale producten’ en het terugnemen van eventueel niet gebruikt voedsel al snel enorme impact kan hebben op de milieu impact van een sportevenement.

Ambitie voor 2030

Er worden geen ‘food & beverages’ genuttigd die buiten een straal van 500 km worden geproduceerd. ‘0 voedselverspilling’.

Voorbeelden waaraan gedacht kan worden:

  • Afspraken met leveranciers over ‘Local sourcing’ en terugnemen van reststromen
  • Uitbreiding van het aanbod plantaardige producten
  • Composteren in samenwerking met lokale toeleveranciers
  • Voedselresten gebruiken om energie op te wekken, zoals bv. een biovergister van The Waste Transformers

Benieuwd naar de uitstoot van uw evenement? Ga naar Monitoring.

Hieronder een aantal maatregelen die je kunt treffen om je evenement te verduurzamen

Header Duurzaam2

The Food Line-up

The Food Line-up is een catering bedrijf uit Amsterdam dat staat voor goed, puur en eerlijk eten voor iedereen. Hun gerechten hebben zo min mogelijk negatieve impact op mens, dier en milieu. Voor de ingrediënten die gebruikt zijn is een eerlijke prijs betaald.


Header Duurzaam2

Waste transformers

Een Waste Transformer is een on-site anaërobe vergister die naast bedrijven of gemeenschappen die voedselafval produceren kan worden geplaatst. Biologisch afbreekbaar afval, zoals keukenafval, en commercieel afval worden automatisch omgezet in biogas of elektriciteit en warmte. Het voedselafval wordt omgezet in vloeibare natuurlijke meststof die klaar is om (vervuilende) kunstmest te vervangen. Modulaire Waste Transformers transformeren van 300 kg voedselafval per dag.